işitme cihazı için SGK ne kadar ödeme yapıyor?

sgk katkısı işitme cihazı

2019 Yılında işitme cihazında SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemesi

SGK 18 yaş üstü hastalarda çalışan ve emekli olarak işitme kaybı olan kişinin Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanelerinin KBB ( Kulak Burun Boğaz ) bölümünde muayene olup  işitme testini yaptırdıktan sonra KBB hekiminin uygun görmesi durumunda işitme testi ve raporunu alarak  Etfal işitme cihazları satış ve uygulama merkezine gelmesi gerekmektedir.

SGK Katkısı İle İşitme Cihazı Nasıl Alınır?

SGK güvencesi kapsamındaysanız, işitme cihazı bedeli üzerinden, SGK’nin verdiği katkı tutarını düşerek işitme cihazınızı Siemens Signia şubelerinden alabilirsiniz. İşitme cihazı bedeline SGK tarafından katkıda bulunulması için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu’nun düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Siemens Signia Etfal işitme cihazları merkezine getirilmesi gereken belgeler ;

Sağlık kurulu raporu, reçete ve odyometri test sonuçlarının aslıdır.

işitme cihazı Sağlık kurulu raporu ‘nda olması gerekenler :

 • Hastanenin adı
 • Hasta adı ve soyadı
 • Hasta TC kimlik numarası
 • Hastanın doğum tarihi
 • Muayene Tarihi
 • Rapor tarihi
 • Medula Provizyon no
 • Rapor no
 • Tanı (ICD10) bulunmalıdır.

Raporda yazılı olan tanı hastaya işitme cihazı verilmesine uygun bir tanı olmalıdır. İşitme cihazının hangi kulağa önerildiği, işitme kaybının kalıcı olduğu ve işitme cihazının nasıl kullanılacağı (kulak arkası/kulak içi) bilgileri yer almalıdır.

İşitme Cihazı Reçetesinde olması gerekenler :

 • Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/ veya tesis kodu,
 • Hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,
 • Reçetenin tanzim tarihi,
 • Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodu,
 • MEDULA sistemi takip numarası veya protokol numarası,
 • Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,(İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilir.)
 • Cihazın adı, taraf bilgisi (sağ/sol), cihazın kulak içi/dışı kullanım şekli,
 • Hekim, hasta, tarih, protokol numarası, cihaz ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunmasıdır.

SGK Katkı Payı Ödeme Fiyatları

 1. SGK en son güncellenen işitme cihazı ödemelerinde emeklilere 1012.50 tl ödeme yapmaktadır.
 2. Çalışanlarda sgk lılarda ise 810 tl ödeme yapmaktadır.
 3. Sgk son güncellenen işitme cihazı velisi çalışan sgk lı 0-4 yaş çocuklar için 1,458tl ödeme yapmaktadır
 4. Sgk son güncellenen işitme cihazında velisi emekli 0-4 yaş çocuklar için 1,640.25 tl ödeme yapmaktadır
 5. Sgk son güncellenen velisi çalışan sgk 5-12 yaş için 1,296tl ödeme yapmaktadır
 6. Sgk son güncellenen velisi emekli 5-12 yaş için 1,458tl ödeme yapmaktadır
 7. Sgk son güncellenen velisi sgk lı 13-18 yaş arası 1,215 tl ödeme yapmaktaır
 8. Sgk son güncellenen velisi emekli 13-18 yaş arası için 1,366,87 tl ödeme yapmaktadır
 9. Sgk işitme cihazı ödemeleri hastalara değil işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerine yapmaktadır. Etfal işitme cihazları satış ve uygulama merkezinin sgk anlaşmalı dır ve alacağınız işitme cihazı içinden sgk katkı ödemesi düşülmektedir .

* 8 Haziran 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre belirlenen rakamlardır. Konuyla ilgili yeni bir tebliğ yayınlanana kadar geçerliliği bulunmaktadır.

** 28 Aralık 2018 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre

 

Geçmiş geri ödemenizin tarihini öğrenmek ya da mevcut geri ödemenizi takip etmek için:

E-devlet ile Giriş    SGK ile İletişime Geçin

* SGK ödemeleri işitme cihazı merkezlerine yapmaktadır. Hastalar ise SGK ‘dan cihaz fiyatı üzerinden indirim almaktadırlar. 

** 8 Haziran 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre belirlenen rakamlardır. Konuyla ilgili yeni bir tebliğ yayınlanana kadar geçerliliği bulunmaktadır.

işitme cihazı