sgk-isitme-cihazlari

2019 Yılında işitme cihazında SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemesi

SGK 18 yaş üstü hastalarda çalışan kişilerde 600 ₺  emeklilerde 675 ₺ işitme cihazı için bir kulağa yapılan ödemedir. İşitme kaybı olan kişinin Devlet hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinin KBB bölümünde muayene olup  işitme testini yaptırdıktan sonra KBB hekiminin uygun görmesi durumunda işitme testi ve raporunu alarak  bir İşitme Cihazı Satış Merkezine gitmesi gerekmektedir.

İşitme Testi ve Rapora Uygunluk

Odyoloji bölümü bulunan Hastanelerde  hava ve kemik yolu işitme eşikleri, konuşmada anlama derecesi, rahatsız olduğu ses seviyesini,  KBB hekimi istemesi halinde basınç (tympano) testi yapılmaktadır.  Bu testin sonucunda 500Hz,1000Hz, 2000Hz, 4000Hz frekans değerlerinin ortalaması alınarak işitme kaybı raporu çıkmaktadır.  Bu ortalama  bir kulaktaki değeri en az 30 dB  olması halinde kişi  İşitme Cihazı  için SGK ödemesi alabilmektedir.

İşitme Cihazı Raporu ve Reçetesi

Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre KBB hekimlerinin hastanın işitme kaybının  yukarıda belirtilen değerlerin üzerine çıkmışsa hastaya rapor  verilmesi uygun görülüp rapor süreci başlatılmaktadır.  Raporda KBB hekiminin imzasıyla birlikte en az 3 hekiminde bulunmalıdır. Rapor hazırlandıktan sonra KBB hekiminin hastanın işitme kaybına uygun kullanması gereken özelliklerdeki cihazı reçeteye yazmaktadır.

Hastaların KBB hekiminden aldıkları bu raporla birlikte  İşitme Cihazı merkezlerine gidip  işitme cihazı nı istedikleri gibi alabilmektedirler.

İşitme Cihazında SGK’dan Yararlanma

SGK‘dan yararlanıyorsanız,  ödemeyi işitme cihazının üzerinden indirimden yararlanarak alabilirsiniz.

SGK Katkısı İle İşitme Cihazı Nasıl Alınır?

SGK güvencesi kapsamındaysanız, işitme cihazı bedeli üzerinden, SGK’nin verdiği katkı tutarını düşerek işitme cihazınızı Siemens Signia şubelerinden alabilirsiniz. İşitme cihazı bedeline SGK tarafından katkıda bulunulması için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu’nun düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Siemens Signia şubelerine getirilmesi gereken belgeler ise; Sağlık kurulu raporu, reçete ve odyometri test sonuçlarının aslıdır.

Sağlık kurulu raporunda olması gerekenler :

 • Hastanenin adı
 • Hasta adı ve soyadı
 • Hasta TC kimlik numarası
 • Hastanın doğum tarihi
 • Muayene Tarihi
 • Rapor tarihi
 • Medula Provizyon no
 • Rapor no
 • Tanı (ICD10) bulunmalıdır.

Raporda yazılı olan tanı hastaya işitme cihazı verilmesine uygun bir tanı olmalıdır. İşitme cihazının hangi kulağa önerildiği, işitme kaybının kalıcı olduğu ve işitme cihazının nasıl kullanılacağı (kulak arkası/kulak içi) bilgileri yer almalıdır.

Reçetede olması gerekenler ise:

 • Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/ veya tesis kodu,
 • Hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,
 • Reçetenin tanzim tarihi,
 • Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodu,
 • MEDULA sistemi takip numarası veya protokol numarası,
 • Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,(İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilir.)
 • Cihazın adı, taraf bilgisi (sağ/sol), cihazın kulak içi/dışı kullanım şekli,
 • Hekim, hasta, tarih, protokol numarası, cihaz ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunmasıdır.

SGK 18 yaş üzeri kişiler için BRÜT 750 TL* işitme cihazı katkısında bulunmaktadır. Yaşa ve emekli/çalışan durumuna göre yapılan NET SGK katkısı ise aşağıda yer almaktadır:

 • 0-4 yaş için veli çalışıyor ise net 1.080 TL, veli emekli ise 1.215 TL
 • 5-12 yaş için veli çalışıyor ise net 960 TL, veli emekli ise 1.080 TL
 • 13-18 yaş için veli çalışıyor ise net 900 TL, veli emekli ise 1.012,50 TL
 • 18 yaş üzeri için kişi çalışıyorsa net 600 TL, emekli ise 675 TL

Emeklilerin ödemesi gereken %10 katılım payını SGK emekli maaşından düşmektedir, çalışanlar ise %20 katılım payını cihaz aldığı firmaya öder.

18 yaş altındaki çocuklara her iki kulak için KBB hekimi çift işitme cihazı raporu veriyorsa, SGK katkısı iki katına çıkmaktadır.

18 yaş üzeri yetişkinlerde, ilk defa işitme cihazı kullanılacak ise ; bir tarafta cihaz kullanılmaya başlandıktan 6 ay sonrasında cihaz faydası kanıtlandığında ikinci cihaz raporu çıkarılabilir. Daha önce cihaz kullanmış ise; sağlık kurulu raporunda “daha önce kullandığı cihazdan fayda gördüğü” belirtildiğinde ve SGK/Medula kayıtlarında en az 5 yıl önce bir cihaz aldığı görülebiliyor ise, SGK katkısı her iki taraf için de alınabilir. **

SGK 5 yılda bir işitme cihazı için katkı ödemesi yapmaktadır. 5 yıl dolduğunda tekrar rapor çıkarttırılarak yeni bir cihaz alınabilir.

* 8 Haziran 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre belirlenen rakamlardır. Konuyla ilgili yeni bir tebliğ yayınlanana kadar geçerliliği bulunmaktadır.

** 28 Aralık 2018 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre

 

Geçmiş geri ödemenizin tarihini öğrenmek ya da mevcut geri ödemenizi takip etmek için:

E-devlet ile Giriş    SGK ile İletişime Geçin

* SGK ödemeleri işitme cihazı merkezlerine yapmaktadır. Hastalar ise SGK ‘dan cihaz fiyatı üzerinden indirim almaktadırlar. 

** 8 Haziran 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre belirlenen rakamlardır. Konuyla ilgili yeni bir tebliğ yayınlanana kadar geçerliliği bulunmaktadır.