sgk-isitme-cihazlari

2018 Yılında işitme cihazında SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemesi

SGK 18 yaş üstü hastalarda çalışan kişilerde 600 ₺  emeklilerde 675 ₺ işitme cihazı için bir kulağa yapılan ödemedir. İşitme kaybı olan kişinin Devlet hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinin KBB bölümünde muayene olup  işitme testini yaptırdıktan sonra KBB hekiminin uygun görmesi durumunda işitme testi ve raporunu alarak  bir İşitme Cihazı Satış Merkezine gitmesi gerekmektedir.

İşitme Testi ve Rapora Uygunluk

Odyoloji bölümü bulunan Hastanelerde  hava ve kemik yolu işitme eşikleri, konuşmada anlama derecesi, rahatsız olduğu ses seviyesini,  KBB hekimi istemesi halinde basınç (tympano) testi yapılmaktadır.  Bu testin sonucunda 500Hz,1000Hz, 2000Hz, 4000Hz frekans değerlerinin ortalaması alınarak işitme kaybı raporu çıkmaktadır.  Bu ortalama  bir kulaktaki değeri en az 30 dB  olması halinde kişi  İşitme Cihazı  için SGK ödemesi alabilmektedir.

İşitme Cihazı Raporu ve Reçetesi

Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre KBB hekimlerinin hastanın işitme kaybının  yukarıda belirtilen değerlerin üzerine çıkmışsa hastaya rapor  verilmesi uygun görülüp rapor süreci başlatılmaktadır.  Raporda KBB hekiminin imzasıyla birlikte en az 3 hekiminde bulunmalıdır. Rapor hazırlandıktan sonra KBB hekiminin hastanın işitme kaybına uygun kullanması gereken özelliklerdeki cihazı reçeteye yazmaktadır.

Hastaların KBB hekiminden aldıkları bu raporla birlikte  İşitme Cihazı merkezlerine gidip  işitme cihazı nı istedikleri gibi alabilmektedirler.

İşitme Cihazında SGK’dan Yararlanma

SGK‘dan yararlanıyorsanız,  ödemeyi işitme cihazının üzerinden indirimden yararlanarak alabilirsiniz.

 

İşitme Cihazında SGK‘dan yararlanabilmek için Hastanelerin KBB bölümlerden en az bir uzman doktorun imzasıyla birlikte Sağlık  Kurulundaki doktorların imzasıyla raporun alınması gerekmektedir. Raporda KBB hekiminin imzasıyla birlikte en az 3 hekiminde bulunmalıdır.

 

SGK 18 yaş üzeri kişiler için net 600 TL**  karşılamaktadır. Yaşa göre SGK‘nın karşıladığı NET miktarlar ise aşağıda yer almaktadır:

  • 0-4 yaş için veli çalışıyor ise net 1.080 TL, veli emekli ise 1.215 TL
  • 5-12 yaş için veli çalışıyor ise net 960 TL, veli emekli ise 1.080 TL
  • 13-18 yaş için veli çalışıyor ise net 900 TL, veli emekli ise 1.012,50 TL
  • 18 yaş üzeri için kişi çalışıyorsa net 600 TL, emekli ise 675 TL
  • Yeşil kartlı hastalar için SGK 60o TL  karşılamaktadır.

* SGK ödemeleri işitme cihazı merkezlerine yapmaktadır. Hastalar ise SGK ‘dan cihaz fiyatı üzerinden indirim almaktadırlar. 

** 8 Haziran 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre belirlenen rakamlardır. Konuyla ilgili yeni bir tebliğ yayınlanana kadar geçerliliği bulunmaktadır.